trwa Konkurs fortowy

Status
Zamknięty.

Lenka222

Członek obsługi gry
 1. Celem konkursu jest omdlenie największej jak ilości przeciwników lub posiadanie najmniejszej ilości chybionych strzałów podczas bitw konkursowych.
 2. Udział w konkursie może brać każdy gracz posiadający konto w grze oraz na forum.
 3. W momencie otrzymania bana w The West lub na forum The West, gracz może zostać wykluczony z dalszego udziału w konkursie, a także może nie otrzymać żadnych nagród.
 4. Bitwy konkursowe obędą się na Gallifrey w następujących terminach:
  1. 31.07.2020 godzina 20:30
  2. 02.08.2020 godzina 20:30
  3. 04.08.2020 godzina 20:30
  4. 06.08.2020 godzina 20:30
  5. 09.08.2020 godzina 20:30
  6. 11.08.2020 godzina 20:30
  7. 13.08.2020 godzina 20:30
  8. 16.08.2020 godzina 20:30
 5. Konkurs odbywa się niezależnie na każdym świecie gry.
 6. Na każdy świat gry zostaną przyznane dwie nagrody.
 7. Nagrody:
  -500 bryłek złota dla gracza, który na danym serwerze, we wszystkich bitwach konkursowych, będzie posiadał najmniejszą ilość chybionych strzałów.
  -500 bryłek złota dla gracza, który na danym serwerze, we wszystkich bitwach konkursowych, będzie posiadał największą ilość omdlonych przeciwników
 8. Gracz, który po konkursie uważa, że może otrzymać nagrodę musi zgłosić się do supportu do dnia 20.08.2020 do godziny 23:59 . W wiadomości należy podać kategorię, w której uczestnik mógł zwyciężyć oraz ilość omdlałych przeciwników / chybionych strzałów (w zależności od kategorii konkursu). W wiadomości należy ustawić świat, którego dotyczy zgłoszenie.
 9. Zgłoszenia będą weryfikowane pod względem prawidłowości podanych danych.
 10. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Jeden gracz może zwyciężyć w obu kategoriach.
 12. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej lub jej braku najpóźniej dnia 23.08.2020.
 13. W wypadku osiągnięcia i zgłoszenia takiego samego wyniku przez dwóch lub więcej graczy nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie między zwycięzców.
 14. Nagroda może zostać przyznana jedynie na konto biorące udział w zabawie.
 15. Konkurs trwa od 31.07.2020 do 16.08.2020.
 16. Nagrody można otrzymać tylko na konto, które brało udział w zabawie.
 17. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 14 dni od podania zwycięzców.
 18. Członkowie The West Team nie mogą brać udziału w zabawie.
 19. Wyżej wymieniona nagroda nie może być wymieniona na gotówkę oraz inne alternatywne opcje. Nagroda nie może zostać przyznana innej osobie niż zwycięzcy.
 20. Organizatorem konkursu jest The West Team.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania konkursu oraz niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników w razie katastrofy, wojny, niepokojów cywilnych lub wojskowych, a także w przypadku przewidywanego naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub jakiegokolwiek innego zdarzenia poza kontrolą Organizatora. W innych przypadkach, jakiekolwiek zmiany dotyczące konkursu, będą ogłaszane uczestnikom przez organizatora najwcześniej jak to możliwe.
 22. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu konkursu. Potwierdzenie akceptacji zostanie dokonane przez uczestnika poprzez dołączenie do konkursu.
 23. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
Status
Zamknięty.