Regulamin Forum

 • Rozpoczynający wątek Vhaeraun
 • Data rozpoczęcia
Status
Zamknięty.

DeletedUser

Gość
Gość

Zasady ogólne

§1. Użytkownik, korzystając z forum, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Zasady poszczególnych działów są częścią regulaminu.

§2. Surowo zabrania się obrażania Użytkowników forum oraz innych osób. Surowo zabrania się stosowania gróźb innych niż te, odnoszące się do świata gry.

§3. Surowo zabrania się umieszczania treści:
 • propagujących lub wzywających do nietolerancji, dyskryminacji bądź nienawiści o podłożu etnicznym, religijnym, kulturowym, rasowym, społecznym, politycznym, gospodarczym, historycznym i in.
 • o charakterze pornograficznym, obscenicznym bądź nieprzyzwoitym
 • o charakterze drastycznym; ukazujących przemoc fizyczną bądź psychiczną
 • nawołujących do łamania polskiego lub innego obowiązującego prawa bądź takich, których umieszczenie samo w sobie stanowi złamanie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej
 • zakładania tematów oraz pisania postów dotyczących pracy administracji
 • o charakterze wulgarnym; słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
 • Za zamieszczenie treści będzie się również uważać zamieszczenie jej w jakiejkolwiek niebezpośredniej formie, tj. ukrytej, przekręconej, zaszyfrowanej.
§4. Zabrania się tzw. spamowania, tj.:
 • powielania istniejących tematów; przed założeniem nowego wątku należy odwiedzić dział FAQ oraz użyć wyszukiwarki w celu sprawdzenia, czy nie istnieje już podobny
 • zamieszczania dwóch lub więcej postów bezpośrednio pod sobą; jeśli, po zamieszczeniu wiadomości, Użytkownik chciałby coś jeszcze dodać, powinien skorzystać z opcji "edytuj"; w wyjątkowych okolicznościach, określonych regulaminami działów, może istnieć odstępstwo od tej reguły
 • udzielania się w dyskusjach w sposób niewiele lub nic do nich nie wnoszący, mogący sugerować, że zamieszczane komentarze służą wyłącznie podwyższeniu licznika; nagminnego pisania jedno- lub dwuwersowych komentarzy
 • notorycznego używania pisma o większym niż standardowy rozmiarze bądź też odmiennym kolorze; zamieszczania nadmiernej liczby emotikonek; dodawania większych, niż się to wydaje potrzebnym, odstępów między wierszami i spacji; ewidentnego czynienia swej wiadomości mniej czytelną
§5. Zabrania się rozpoczynania i kontynuowania tzw. offtopów, tj.:
 • zamieszczania postów odbiegających od głównego wątku bądź kontynuowania dyskusji, która zeszła ze swoich torów
 • wykorzystywania forum publicznego do rozmów prywatnych, dialogów; wszczynania kłótni, prowokowania do nich lub samego tylko uczestnictwa; sprawy tego typu należy załatwiać poprzez prywatne wiadomości
 • upominania innych użytkownikow oraz komentowania ich wypowiedzi w sposób mający wyręczać moderatorów
 • poruszania na forum spraw dotyczących blokad i innych kar nakładanych na graczy; zgłaszania na forum wszelkich nadużyć, jakich mogli dopuścić się gracze; takie sprawy mogą być rozwiązywane tylko za pomocą pomocy w grze
§6. Zabrania sie zamieszczania linków referencyjnych oraz takich, których klikanie przez Użytkowników forum przysparza określonej osobie zysków, czy to w postaci pieniędzy, czy rozmaitych punktów premium, wirtualnych pieniędzy w grach i in. Wyjątek stanowią linki referencyjne do produktów InnoGames.

§7. Zabrania się reklamowania w jakiejkolwiek formie innych forów i gier jak również zamieszczania odnośników prowadzących do stron złośliwych lub uciążliwych dla użytkownika. Zabrania się wykorzystywania forum do celów komercyjnych. Zabrania się omijania cenzury linków dokonanej przez system forum (np. poprzez wstawianie do linka kropek, spacji, zastępowanie go innym prowadzącym do tej samej strony, itp.).

§8. Zabrania się korzystania z więcej niż jednego konta na forum.

§9. Zabrania się umieszczania na forum opisów wszelkich sposobów i metod omijania lub naciągania regulaminu gry, jak również sposobów na wykorzystanie ewentualnych błędów w grze.

§10. Zabrania się celowego wprowadzania innych Użytkowników w błąd. Dotyczy to również podszywania się pod administrację w jakiejkolwiek formie.

§11 Dozwolona jest dyskusja nt. nowości wprowadzonych na serwer beta, jednak ich szczegóły muszą znajdować się w spoilerze. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niewprowadzenie niektórych nowych elementów do polskiej wersji The West.

§12. Zabronione jest upublicznianie całości lub części korespondencji z obsługą gry i forum (support/moderatorzy/administratorzy), bez zgody osób biorących udział w tej korespondencji.

Awatary i podpisy

§13. Awatar może mieć maksymalnie 150 pikseli wysokości i tyleż szerokości. Jego rozmiar nie może przekraczać 20 kB.

§14. Podpis może mieć maksymalnie 200 pikseli wysokości i 500 szerokości. Tekst nie może być dłuższy niż 400 znaków. Rozmiar podpisu nie może przekraczać 100 kB.

Środki karne

§15. Moderatorzy mogą wystawić Użytkownikowi ostrzeżenie za brak poszanowania dla regulaminu forum, regulaminów poszczególnych działów oraz za:
 • brak poszanowania dla tzw. netykiety
 • lekceważenie lub niestosowanie się do uwag i sugestii moderatorów i administratorów
 • nagminne okazywanie innym Użytkownikom pogardy, braku szacunku
 • wyjątkową niedbałość o język, zwłaszcza poprzez nagminne łamanie zasad ortografii
 • wszelkie inne działania, które w ocenie moderatora utrudniają innym korzystanie z forum
§16. Pierwsze ostrzeżenie, które otrzymuje użytkownik, to żółta kartka (ostrzeżenie o wartości 0). Następne to kartka czerwona (wartość 1). Po jej otrzymaniu Użytkownik dostaje blokadę na siedem dni. Jeżeli to drugi raz, gdy użytkownik dostaje blokadę, to jej długość będzie wynosić czternaście dni. Czas trwania trzeciej oraz każdej następnej blokady zależy od moderatora, jednak będzie on nie mniejszy niż czternaście dni.

§17. Za wyjątkowo rażące przewinienia administrator może zablokować Użytkownika bez żadnego ostrzeżenia. Może również warunkowo zawiesić, cofnąć bądź zmniejszyć blokadę.

§18. Administrator i moderatorzy mogą również stosować inne kary i środki porządkowe, w tym:
 • zablokować dostęp do poszczególnych działów i wątków na forum
 • zablokować dostęp do poszczególnych funkcji forum: "Social Groups", ustawiania awataru, podpisu, korzystania z prywatnych wiadomości i in.
Inne ustalenia

§19. Administrator może zwolnić dowolną osobę z przestrzegania dowolnego paragrafu regulaminu.

§20. Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na pracę moderatora. Skarga powinna dotyczyć zaniedbania obowiązków, nadużycia władzy lub złamania regulaminu.

§21. Administrator podejmuje wiążące decyzje we wszelkich kwestiach spornych.

§22. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie, zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania.Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2009
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Z dniem dzisiejszym zostały wprowadzone poprawki do regulaminu.
Zmieniono treść punktów:
§11.:
Stara treść:

Zabrania się podawania na forum ID przedmiotów oraz publikowania wszelkich informacji dotyczących nowości, które nie zostały wprowadzone do polskiej wersji gry The West. Dozwolona jest dyskusja, bez podawania szczegółów dot. nowych przedmiotów, zadań, osiągnięć, loterii.
Nowa treść:
Dozwolona jest dyskusja nt. nowości wprowadzonych na serwer beta, jednak ich szczegóły muszą znajdować się w spoilerze. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niewprowadzenie niektórych nowych elementów do polskiej wersji The West.

§16.:
Stara treść:

Pierwsze ostrzeżenie, które otrzymuje użytkownik, to żółta kartka (ostrzeżenie o wartości 0). Następne to kartka czerwona (wartość 1). Po jej otrzymaniu Użytkownik dostaje blokadę na siedem dni. Jeżeli to drugi raz, gdy użytkownik dostaje blokadę, to jej długość będzie wynosić czternaście dni. Trzeci ban jest już blokadą permanentną.
Nowa treść:
Pierwsze ostrzeżenie, które otrzymuje użytkownik, to żółta kartka (ostrzeżenie o wartości 0). Następne to kartka czerwona (wartość 1). Po jej otrzymaniu Użytkownik dostaje blokadę na siedem dni. Jeżeli to drugi raz, gdy użytkownik dostaje blokadę, to jej długość będzie wynosić czternaście dni. Czas trwania trzeciej oraz każdej następnej blokady zależy od moderatora, jednak będzie on nie mniejszy niż czternaście dni.
 
Status
Zamknięty.
Do góry