Zagadka II

Lenka222

Członek obsługi gry
 1. Podczas rozwiązywania zagadki obowiązuje regulamin konkursu, który można znaleźć tutaj.
 2. Zagadka polega uzupełnieniu pustych pól w magicznym kwadracie tak aby suma w każdym wierszu, kolumnie oraz na przekątnej była identyczna
 3. Rozwiązania można podać w formie wpisania odpowiedzi w rzędach np. rząd I 1 2 29 rząd II 74 56 87 lub poprzez uzupełnienie grafiki z załącznika
 4. Rozwiązania można zamieszczać do dnia 12.10.2021 do godziny 23:59.
 5. Rozwiązania zamieszczone po czasie nie będą brane pod uwagę
 6. Nagrody:
  • 5 pierwszych osób, które prawidłowo rozwiążą zagadkę -> 50 bryłek
  • 5 kolejnych osób, które prawidłowo rozwiążą zagadkę -> czerwony list
  • 5 kolejnych osób, które prawidłowo rozwiążą zagadkę -> dwa dowolnie wybrane medale jednodniowego premium
  • 5 wylosowanych osób spośród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą zagadkę -> dwa wybrane wzmocnienia z shopu (zakładka wzmocnienia)