Zasady gry

Status
Zamknięty.

Lenka222

Członek obsługi gry
zasaydygry1.png
§1) Wstęp

The West ("gra") jest między-platformową grą online, stworzoną i rozpowszechnioną przez InnoGames GmbH ("InnoGames").Możesz korzystać z gry jako Użytkownik ("gracz") poprzez komputery, urządzenia przenośne, konsole, punkty dostępu Internetu, sieci wirtualne lub rzeczywiste ("łącze internetowe"). Gracze muszą stosować się do regulaminu gry ("zasady"), aby zapewnić wszystkim użytkownikom sprawiedliwą rozgrywkę. Jako gracz The West, możesz zarejestrować konto, które da Ci dostęp do wielu serwerów ("światów gry"). Zasady zostały określone przez InnoGames, a na straży ich przestrzegania stoi zespół operatorów gry oraz moderatorów InnoGames ("Team"). Rejestrując konto w grze, zobowiązujesz się do przestrzegania zasad. Team dba o to, by gracze przestrzegali regulaminu, a wszelkie wykroczenia spotkają się z ostrzeżeniem lub blokadą konta ("ban"). Osoby, które zakupiły walutę premium, podlegają takim samym zasadom i karom jak pozostali gracze.

§2) Użycie konta

Każdy gracz może grać na danym świecie tylko na jednym koncie. Dane logowania, hasło i dane dostępu gracz musi zachować w tajemnicy. Niedozwolone jest przekazywanie hasła do konta innym osobom.

Zabronione jest logowanie się na konta innych graczy w celu gry, czy przeglądania konta. Konto może być używane wyłącznie przez jedną osobę. Gracz powinien wybrać bezpieczne hasło i pamiętać o zachowaniu go w tajemnicy. Prosimy o niezwłoczną informację, gdy osoby trzecie uzyskają dostęp do Pana/Pani konta. Jeśli inny gracz przekazuje swoje hasło, należy zaraportować taką wiadomość.

Jako że gra dostępna jest w kilku wersjach językowych, gracze korzystający z tej wersji zobowiązani są do używania języka polskiego. Dotyczy to między innymi wiadomości prywatnych, profili, czatów, opisów itp. Obcojęzycznymi frazami i cytatami można posługiwać się w sytuacjach odpowiednich do kontekstu.

Jakakolwiek forma reklamy jest zabroniona, dotyczy to użycia wszelkich środków masowego przekazu.

Przykłady:

 • dozwolone jest, by dwóch graczy używało tego samego łącza internetowego, pod warunkiem, że każdy gracz kontroluje tylko swoje konto.
 • każdy gracz współdzielący łącze internetowe, zobowiązany jest do przestrzegania paragrafu §3.
 • zabronione jest zastępowanie innego gracza, nawet jeżeli jest on chwilowo nieobecny.
 • zabronione są próby logowania, lub włamania na cudze konto.
 • zabronione jest logowanie na konta innych osób.
 • zabronione jest wymuszanie lub szantażowanie innego gracza w celu uzyskania szczegółów potrzebnych do logowania
§3) Współdzielenie łącza internetowego

Gracze świadomie korzystający z tego samego łącza internetowego i/lub urządzenia podczas zarządzania swoimi kontami na tym samym świecie, nie mogą prowadzić interakcji pomiędzy ich postaciami (dotyczy nie tylko pojedynków). Nie jest dozwolone, by gracze współdzielący łącze internetowe współpracowali ze sobą w rozgrywce (dotyczy to między innymi ataków, pojedynków itp). Gracze współdzielący łącze internetowe nie mogą wykonywać akcji na tego samego gracza (dotyczy to między innymi pojedynków, itp.), chyba że pomiędzy akcjami minęło 12 godzin.

Dozwolone:
 • dołączenie do tego samego miasta i/lub sojuszu.
 • uczestnictwo w tej samej bitwie o fort lub przygodzie.
 • handel na targu.
 • korzystanie z funkcji przelewu bankowego do transferu gotówki w grze do siebie wzajemnie.

Zabronione:
 • pojedynkowanie się
 • wystawianie listów gończych na siebie wzajemnie
§4) Kodeks postępowania

Oczekuje się od graczy, że podczas gry będą zachowywać się w odpowiedni sposób i wzajemnie traktować się z szacunkiem.

Wszelkie zachowania i/oraz treści takie jak wulgaryzmy, pornografia, ekstremizm polityczny , ksenofobia, zachowania niezgodne z prawem, nielegalne substancje są zabronione prawem.

Gracz musi posiadać conajmniej 16 lat, aby utworzyć i korzystać z konta w grze.

Przykłady:

Dozwolone jest:

 • nazywanie innego gracza noobem (nowicjuszem) oraz używanie podobnych sformułowań, pod warunkiem zachowania szacunku.
 • przesyłanie linków do filmów na YouTube, pod warunkiem, że nie ma w nich wulgaryzmów, pornografii, itp., i/lub gracz nie czerpie się zysku z danego kanału.
 • używanie linków referencyjnych do innych gier firmy InnoGames.
Zabronione jest:
 • szkodzenie innym graczom fizycznie lub psychicznie.
 • nazywanie miast, fortów, sojuszu itp. przy użyciu obraźliwych lub nieodpowiednich wyrażeń.
 • propagowanie terroryzmu (ataków terrorystycznych lub osób z tym związanymi).
 • obrażanie graczy poprzez komunikację wewnętrzną gry.
 • rozsyłanie łańcuszków lub spamu.
 • rozsyłanie reklam i linków referencyjnych.
 • podszywanie się pod zespół gry (The West Team).
 • dyskryminowanie graczy na podstawie m.in. pochodzenia, rasy, religii, płci, wyznania, niepełnosprawności, wieku czy jakiejkolwiek innej kategorii.
 • szantażowanie lub zastraszanie gracza w życiu realnym, w celu osiągnięcia zysków w grze lub dla zakupu waluty premium (bryłek).
 • maskowanie wulgaryzmów/przekleństw za pomocą gwiazdek, kropek, innych liter/ symboli itp.
 • używanie obraźliwych słów/wyrażeń pod postacią przenośni, porównań itp.
 • publikowanie wszelkiej korespondencji z zespołem gry (Teamem) w grze lub w domenie publicznej.


§5) Pushing

Pushing odnosi się do wyzyskiwania kont/konta w celu dostarczenia doświadczenia, środków pieniężnych (dolarów) i/lub przedmiotów na inne konto/konta. Precyzując: niedozwolony jest udział w zaaranżowanym pojedynku, zdobyciu listu gończego, bitwie fortowej, przygodzie, rozbudowie miasta/fortu w celu otrzymania zaaranżowanego wyniku, zapewniając i/lub uzyskując nadmierną liczbę doświadczenia, pieniędzy, przedmiotów, punktów rozbudowy, punktów weterana, itp.

Gracz, grający więcej niż jednym kontem na kilku światach może uczestniczyć w danej przygodzie tylko jednym kontem. Gracz nie może uczestniczyć w przygodach z zamiarem utraty punktów i/lub umyślnego doprowadzenia do przegranej, zapewniając w ten sposób zwycięstwo przeciwnej drużynie i /lub nadmierne, niezasłużone nagrody.

Ponadto, zabronione jest tworzenie kont w celu dostarczenia lub otrzymania nieuzasadnionych nagród za pośrednictwem systemu zaproszeń.

§6) Błędy

Gra nie jest finalnym produktem, jest nieustannie rozwijana, w związku z czym mogą pojawić się błędy. Wykorzystywanie błędów dla własnych korzyści jest zabronione. Napotkany błąd powinien zostać zgłoszony przez gracza do Teamu (zespołu gry).

Przykłady:
 • gracz posiadający nadmierną liczbę unikatowych przedmiotów powinien zostać zgłoszony.
 • nie ma konieczności zgłaszania błędów językowych


§7) Boty, skrypty, makra i proxy

Używanie botów lub skryptów jest surowo zabronione.

Examples:

Zabronione jest między innymi:
 • używanie botów lub skryptów automatycznie zbierających produkty
 • używanie klikaczy lub skryptów minimalizujących ilość manualnych kliknięć
 • używanie programów imitujących funkcje premium lub zapewniających nieuczciwą przewagę
§8) Sprzedaż i handel

Nie wolno kupować, sprzedawać, zamieniać czy podarować konta lub dóbr z nim związanych w inny sposób niż za pomocą funkcji dostępnych w grze.

Przykłady:
Dozwolone jest:

 • handel surowcami w zamian za dolary za pośrednictwem targu.
 • ustawienie nagrody za gracza za pośrednictwem listu gończego w grze.
Zabronione jest:
 • negocjowanie przekazania za walutę/walutę premium elementów konta, takich jak przedmioty, obligacje i inne.
 • oferowanie i przyjmowanie usług (np. pojedynki) lub innych korzyści w zamian za bryłki/walutę.


§9) Fair Play
The West jest grą, nad którą nadzór sprawują członkowie Teamu The West. Wszelkie spory odnośnie łamania zasad i kwestie niejednoznaczne rozstrzyga Team i wszystkie jego decyzje są ostateczne. Każde nadużycie względem systemu wsparcia (supportu) może spowodować zablokowanie konta w grze i/lub blokadę systemu pomocy technicznej.


§10) Pozostałe
W razie konieczności, InnoGames może w każdej chwili zmienić część lub całość (włączając usunięcie lub modyfikację) kont, światów, ustawień i innych aspektów gry, łącznie z jej zasadami. Zmiany będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Gracz nie otrzyma zwrotu kosztów lub waluty premium i/lub usług premium w przypadku zablokowania konta, zaprzestania gry lub usunięcia konta.

Wersja: wrzesień 2020
© (Copyright) InnoGames GmbH 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Status
Zamknięty.
Do góry