Regulamin działu

Status
Zamknięty.
Regulamin działu

§1 . Dział Propozycje służy wyłącznie do prezentowania własnych pomysłów ulepszenia gry lub forum The West. Pomysły zmian w grze należy składać w poddziale Propozycje odnośnie gry, natomiast sugestie zmian na forum w poddziale Propozycje odnośnie forum.
§2. Każda propozycja powinna znajdować się w osobnym temacie. Propozycja musi być kompletna i przemyślana, z obowiązkowo dołączoną, czytelną ankietą. Propozycja powinna również zawierać graficzne wyjaśnienie, jeśli jest to konieczne.
§3. Przed założeniem tematu należy przeszukać dział i upewnić się, czy podobna propozycja nie pojawiła się już wcześniej.
§4. Każdy nowy wątek musi zawierać ankietę. Ankieta musi być przejrzysta i czytelna oraz zawierać minimum dwie przeciwstawne opcje („tak” – „nie”; „za” – „przeciw” itp.). Czas trwania ankiety powinien być ustawiony na „0” (ankieta zostanie wtedy zamknięta dopiero przy zamknięciu tematu).
§5. Nazwa tematu musi w prosty sposób określać, czego dotyczy propozycja. Niedopuszczalnym jest nazywanie tematu „mój pomysł”, „propozycja” etc.
§6. Propozycje muszą się trzymać tematyki gry i tego, czego by można się spodziewać po amerykańskim Dzikim Zachodzie, a zwłaszcza w okresie od wieku XIX do początków wieku XX.
§7. Propozycje poprawiane/ulepszane/aktualizowane mogą być przez ich autorów. Wszelkie sugestie do danego pomysłu należy umieszczać w temacie, który jest dla niego przeznaczony.
§8. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy, które nie wnoszą nic więcej ponad opcje w ankiecie.
§9. Zabronione jest podawanie propozycji dotyczących następujących elementów gry:
- migracje
- otwarcie/zamknięcie światów
§10. Zabronione jest własnoręczne oznaczanie tagiem tematów, pod groźbą ostrzeżenia i kasacji wątku.
§11. Moderator ma prawo do usunięcia/zamknięcia wątku bez podania przyczyny. Kasowanie postów służy również poprawieniu przejrzystości propozycji.


Uwagi

Każda propozycja jest oceniana przez The West Team na podstawie jej przydatności i możliwości realizacji. Zaakceptowane przez nas propozycje trafiają, jako całe pomysły bądź jako sugestie i ogólne pomysły, do InnoGames. Nie znamy terminów realizacji danych propozycji, może się zdarzyć tak, że propozycja zostanie wcielona po kilku latach lub wcale. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucania propozycji bez podawania przyczyny.Regulamin obowiązuje od dnia 24.09.2014
Poprawka nr 2 z dn. 19.04.2016
 
Ostatnia edycja:
Z dniem dzisiejszym dział Propozycje przeszedł modernizację. Również regulamin uległ kosmetycznej zmianie (dodano pierwszy punkt).
Od teraz wątki pojawiać się będą wyłącznie w dwóch nowych działach - Propozycje odnośnie gry oraz Propozycje odnośnie forum.
Nowością są tagi. Więcej o nich mówią zasady każdego z działów - gra i forum.
Najnowsze wątki zostaną przeniesione do nowych działów.
 
Ostatnia edycja:
W dniu dzisiejszym regulamin działu Propozycje przeszedł gruntowne zmiany w celu poprawienia przejrzystości zasad działu. Zmianie uległ sam zapis ogólnego regulaminu Propozycji, jednak jego główne zasady pozostały bez zmian. Wszystkie [tagi] otrzymały nowe opisy i funkcje, niektóre zostały dezaktywowane. Dodano zapisy o wymagalności głosów w ankietach i uwagę ogólną odnośnie działu.
 
W dniu dzisiejszym, w związku ze zmianą systemu forum na XenForo, zmianie uległ wygląd tagów. Likwidacji uległy kwadratowe nawiasy, a część tagów otrzymała nowy kolor.
Poniżej wygląd nowych tagów:
  • do kasacji
  • dyskusja
  • odrzucony
  • zaakceptowany
  • wprowadzony (tylko Propozycje odnośnie forum)
 
Status
Zamknięty.