Zasady działu

Status
Zamknięty.
Dział przeznaczony jest do tworzenia, zgodnych z regulaminem, propozycji związanych z grą.

Tagowanie tematów
Każdy temat otrzyma tag, nadany przez moderatora opiekującego się tym działem. Jest to komentarz i ustosunkowanie się TWT do danej propozycji.

Tagi prezentują się następująco:
  • do kasacji - Pomysł niezawierający ankiety lub zawierający niejasną ankietę; pomysł opisany szczątkowo, zbyt ogólnie; niepoprawna nazwa tematu - autor ma 3 dni na poprawienie propozycji zgodnie z regulaminem. W przypadku braku zmian, wątek zostanie skasowany po upływie 3 dni od nadania tagu.
  • dyskusja - Tag ten otrzymuje każda propozycja, która jest zgodna z regulaminem. The West Team w okresie 30 dni powinien ustosunkować do pomysłu poprzez zmianę tagu na zaakceptowany - w przypadku pozytywnej weryfikacji lub odrzucony - w przypadku negatywnej oceny. Dopuszczalne jest przedłużenie czasu na dyskusję na prośbę autora propozycji.
  • odrzucony - Pomysł odrzucony ze względu na niezgodność z regulaminem bądź brak możliwości realizacji (wątek nie będzie skasowany, o ile nie jest niezgodny z regulaminem). Wątek zostanie zamknięty.
  • zaakceptowany - Propozycja bądź sugestie z propozycji przekazane do InnoGames. Wątek zostanie zamknięty.
Uwagi ogólne
  • Propozycja będzie mogła zostać zaakceptowana w przypadku min. 70% głosów na "tak" (popierających propozycję) z min. 30 głosów w danej propozycji - dopuszczane są wyjątki.
  • Propozycja zostanie odrzucona, jeśli przeważać będą głosy na "nie" (niepopierających propozycji).
Poprawka nr 1 z dn. 19.04.16
 
Ostatnia edycja:
Status
Zamknięty.